Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitację w zakresie fizyki, specjalności: mechanika statystyczna, teo­ria pola – na pod­sta­wie rozprawy „?" uzyskał w 2012 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Naukowo zajmuje się fizyką ciekłych kryształów. Rozwija teorie statystyczne opisujące wybrane fazy ciekłokrystaliczne, używa symulacji Monte Carlo do badania uporządkowania faz. Od pewnego czasu zajmuje się też obliczeniową teorią grafów, geometrią obliczeniową, obliczeniową teorią grup, czego wynikiem są biblioteki algorytmów i struktur danych w języku Python, dostępne w serwisie GitHub. Rozwój pakietów jest powiązany z prowadzonymi pracami dyplomowymi.

 

Promotor ? prac doktorskich  i ? magisterskich. W bieżących pracach magisterskich sprawdza możliwości przyspieszania kodu w języku Python, a także możliwości wykorzystania Google Colab do obliczeń naukowych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

  • A. Kapanowski, S. Dawidowicz, Acta Phys. Pol. A 140, 365-371 (2021). Monte Carlo simulations of biaxial molecules near a hard wall. 
  • G. Ślusarczyk, B. Strug, A. Kapanowski, Cooperative Design of an Interactive Museum Guide. In: Luo Y. (eds) Cooperative Design, Visualization, and Engineering. CDVE 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12341, pp 57-66 (2020). Springer, Cham.
  • A. Kapanowski, A. Krawczyk, arXiv:1903.02904 [cs.DS]. Halin graphs are 3-vertex-colorable except even wheels. 
  • A. Kapanowski, Ł. Gałuszka, The Python Papers 11, 3 (2016). Weighted graph algorithms with Python.
  • A. Kapanowski, M. Abram, Phys. Rev. E 89, 062503 (2014). Model of hard spheroplatelets near a hard wall.
  • A. Kapanowski, The Python Papers 9, 3 (2014). Python for education: permutations.

Software