Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuł profesora nauk fizycznych uzyskał w 2012 roku. Habilitację w zakresie fizyki, specjalności: fizyka, fizyka cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii – na pod­sta­wie rozprawy „Generatory Monte Carlo dla procesów produkcji par bozonów W i Z w zderzeniach elektron-pozyton przy wysokich energiach" uzyskał w 2002 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ.

Zajmuje się ?. 

Członek trzech zespołów roboczych:

  • zespołu roboczego projektu „Gamma Factory” w CERN-ie, Genewa, Szwajcaria
  • zespołu roboczego planowanego przyszłego akceleratora wysokich energii FCC w CERN-ie
  • zespołu roboczego przygotowywanego akceleratora EIC w Brookhaven, USA

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

  • Abada, A. et al., FCC-ee : the lepton collider : future circular collider conceptual design report, volume 2, The European Physical Journal Special Topics, vol. 228, no. 2, pp. 261-623, 2019
  • Abada, A. et al., FCC physics opportunities : future circular collider conceptual design report, volume 1, The European Physical Journal. C, Particles and Fields, vol. 79, no. 6, 2019
  • Abada, A. et al., HE-LHC : the high-energy large hadron collider : future circular collider conceptual design report, volume 4 The European Physical Journal Special Topics, vol. 228, no. 5, pp. 1109-1382, 2019
  • Abada, A. et al., FCC-hh : the hadron collider : future circular collider conceptual design report, volume 3, The European Physical Journal Special Topics, vol. 228, no. 4, pp. 755-1107, 2019
  • Alioli, S. et al., Precision studies of observables in $pp\rightarrow W\rightarrow \iota \nu_{\iota }$ and $pp\rightarrow \gamma, Z\rightarrow \iota ^{+}\iota ^{-}$ processes at the LHC, The European Physical Journal. C, Particles and Fields, vol. 77, no. 5,