Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 1995 roku.

Z fizyki teoretycznej i doświadczalnej ma 48 publikacji. Opublikował 25 prac z informatyki i telekomunikacji, 4 drafty IETF, ma jeden patent. Obecnie pracuje naukowo w dziedzinie informatyki i telekomunikacji i publikuje prace tylko z tej dziedziny.

Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wybrane publikacje

  • Dulinski, Zbigniew; Stankiewicz, Rafal; Rzym, Grzegorz; et al., Dynamic Traffic Management for SD-WAN Inter-Cloud Communication, IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS Volume: 38 Issue: 7 Pages: 1335-1351 Published: JUL 2020
  • Dulinski, Zbigniew; Rzym, Grzegorz; Cholda, Piotr, MPLS-based reduction of flow table entries in SDN switches supporting multipath transmission, COMPUTER COMMUNICATIONS Volume: 151 Pages: 365-385 Published: FEB 1 2020
  • By: Domzal, Jerzy; Dulinski, Zbigniew; Rzasa, Jacek; et al. Automatic Hidden Bypasses in Software-Defined Networks,
  • JOURNAL OF NETWORK AND SYSTEMS MANAGEMENT Volume: 25 Issue: 3 Pages: 457-480 Published: JUL 2017
  • Wojcik, Robert; Domzal, Jerzy; Dulinski, Zbigniew; et al., A survey on methods to provide interdomain multipath transmissions, COMPUTER NETWORKS Volume: 108 Pages: 233-259 Published: OCT 24 2016
  • Rzym Grzegorz, Duliński Zbigniew , Chołda Piotr, Dynamiczny wybór wag łączy służący do sterowania ruchem w sieciach SDN z wykorzystaniem transmisji wielościeżkowej i agregacji przepływów, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, 2018 nr 8-9, s. 756-759
  • Grzegorz Rzym, Zbigniew Duliński, Piotr Chołda, Wielościeżkowa transmisja z wykorzystaniem mechanizmu agregacji przepływów w sieci sterowanej programowo, [Multipath transmission using flow aggregation in software-defined network], Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496, 2017 R. 90 nr 8-9, s. 988–991